tiskova-zprava-genealogy

Czech-American TV pomáhá při pátrání po českých předcích

Lidé žijící v zahraničí mají nyní své pátrání po českých předcích mnohem snadnější, a to díky novému projektu Czech-American TV pod názvem GENEALOGY. Jedná se o nový unikátní internetový modul, speciálně vyvinutý pro potřeby všech zahraničních obyvatel, které objevují své kořeny v České republice.

„Celá řada lidí v zahraničí, kteří hledají své předky v České republice, narazí nejen na jazykovou bariéru, ale i na to, že ve starých dokumentech jako jsou rodné listy, pasy apod. jsou uvedena místa narození s německými názvy měst a obcí, které dnes na mapě již nikdo nedohledá. Texty jsou však navíc psané většinou v kurentu, šwabachu nebo latinkou, což hledání značně komplikuje. Další komplikací je, že Češi, kteří odešli do zahraničí si poangličťovali svá jména, odstraňovali diakritiku a upravovali tak, aby zněly foneticky správně. Například pan Vašíček si změnil na Washicheck nebo pan Šebesta na Shebesta“, vysvětluje smysl a cíl nového projektu jeho iniciátor a ředitel Czech-American TV John Honner.

Projekt Genealogy se už nyní může pochlubit reálnými příběhy, ve kterých američtí občané našli pomocí tohoto programu své předky v České republice.

Na stránkách www.catvusa.com/tutorial je k dispozici praktický video tutorial, který všechny zájemce názorně provede, jak program funguje a představí veškeré jeho funkce. Jedna z oblíbených funkcí je například překlad německých názvů českých měst ve spojení s jejich lokalizací na mapě nebo vlastní překlady textů z kurentu, šwabachu či psané latinky. Další zajímavou funkcí je i zadání konkrétního příjmení bez diakritiky, včetně jejich poangličtěných verzí, se zobrazením jeho výskytu a četnosti v daných regionech ČR až do úrovně měst a obcí. Na webových stránkách lze rovněž najít odkazy na matriky po celé České republice nebo vyhledávání pasažérů lodí, které připluly do USA od roku 1850. Zrovna tak nechybí návody, jak překládat texty do angličtiny na českých webech.

Tento nový podpůrný software vznikl a je dále rozvíjen ve spolupráci se studenty z fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, a pro všechny zájemce je k dispozici zdarma.

Naši studenti díky tomu získávají velmi cennou praxi na reálném projektu, a v neposlední řadě také profesní zkušenost a skvělé kontakty,“ objasňuje výhody spolupráce Přemysl Brada, vedoucí katedry informatiky a výpočetní techniky. „V rámci svých semestrálních či bakalářských prací tak napomáhají chodu televize založené na dobrovolnické bázi, a tím i propagaci České republiky v Americe” dodává Brada.

Czech-American TV je nekomerční americká televizní společnost, která vysílá své pořady na kabelové televizi v USA již 16 let. Relace sleduje přes 2,5 milionu diváků v šedesáti amerických městech na televizních obrazovkách a další desítky tisíc diváků prostřednictvím internetového vysílání na webových stránkách televize.

Hlavním posláním Czech-American TV je rozšiřovat povědomí o České republice, ukázat a zviditelnit české regiony a destinace, a přiblížit české kulturní dědictví. Toto veřejné vysílání má formu pravidelných vzdělávacích pořadů, vysíláných pouze v anglickém jazyce. Celý program televize přispívá k vnímání České republiky a jejích regionů jako velmi zajímavé a bezpečné turistické destinace.

O fungování organizace se stará více než 40 odborníků z Ameriky i z ČR. Jsou mezi nimi programátoři, grafici, kameramani, překladatelé, marketéři a mnoho dalších. Díky spolupráci s českými vysokými školami se počet členů stále zvyšuje. Kromě ZČU v Plzni se do projektu zapojují studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Gymnázia a jazykové školy ve Zlíně. Mezi důležité partnery patří také krajské úřady.

Další informace o projektu GENEALOGY najdete na webových stránkách https://www.catvusa.com/genealogy


Barbora Havlová, Marketing & PR Manager Czech-American TV

tel. +420 737 044 680 , +1 708 813 0028

Ilustrační obrázky ke stáhnutí (click pravou stranou myši/uložit) jsou k dispozici níže

catvusa.com

czechamericantv

Page Partners

Rudolf Jelinek

A company that looks with pride to its very long history and considers itself an inseparable part of the Czech region - Wallachia.

Visit website

Your Name

If you want to become a partner of this post, contact us at the link below.

I want to be a partner

American Travel Show

An educational forum to promote culture and to support the education of our viewers with information about America.

Visit website