Verbs ending with AT in infinitive

Category: Czech Lessons


# EN CZ AUDIO
1 Verb conjugation of infinitives ending with AT and ÁT and its negation Přítomný čas sloves, jejichž infinitiv končí na AT nebo ÁT a jejich zápor
2 To have mít
3 I have já mám
4 You have ty máš
5 He has on má
6 We have my máme
7 You have vy máte
8 They have oni mají
9 To help pomáhat
10 To rest odpočívat
11 To listen poslouchat
12 To watch dívat se
13 To do dělat
14 To sell prodat
15 To get up vstávat
16 To eat lunch obědvat
17 I have a lot of free time today. Dnes mám spoustu volného času.
18 He is helping me all day. Celý den mi pomáhá.
19 What time do you get up? V kolik hodin vstáváte?
20 I will rest tomorrow. Zítra odpočívám.
21 Are you listening to me? Posloucháš mě?
22 He is watching TV. Dívá se na televizi.
23 Do you listen to the radio? Posloucháte rádio?
24 What are they doing? Co to dělají?
25 Will you sell your car? Prodáš své auto?
26 What time do you eat your lunch? V kolik hodin obědváš?
27 They will sell us some furniture. Prodají nám nějaký nábytek.
28 I am doing well. Mám se dobře.
29 How are you? Jak se máš ty?
30 How is Thomas doing? Jak se má Tomáš?
31 Not to have nemít
32 I do not have namám
33 You do not have nemáš
34 He/she/it does not have on nemá
35 He/she/it does not have ona nemá
36 He/she/it does not have ono nemá
37 We do not have nemáme
38 You do not have nemáte
39 They do not have nemají
40 I don't have my money with me. Nemám s sebou peníze.
41 You don't have time for me now, do you? Teď na mě nemáš čas, že?
42 They don't have a new car. Nemají nové auto
43 We don't have a big house. Nemáme velký dům.
44 He doesn't have a bike. Nemá jízdní kolo.
45 You don't have the skis? Vy nemáte lyže?

Post Partners

Blank partner logo
Your Name

If you want to become a partner of this post, contact us at the link below.

I want to be a partner