Possessive Pronouns in Nominative

Category: Czech Lessons


# EN CZ AUDIO
1 POSSESSIVE PRONOUNS IN NOMINATIVE Přivlastňovací zájmena v prvním pádě jednotného čísla
2 This is my house. To je můj dům.
3 My aunt is not coming. Moje teta nepřijede
4 My bicycle is new. Moje kolo je nové.
5 That is your problem To je tvůj problém.
6 Your grandma is sick. Tvoje babička je nemocná.
7 Your window is on the other side. Tvoje okno je na druhé straně.
8 His car is broken. Jeho auto je rozbité.
9 That is his house. To je jeho dům
10 This is his sister. To je jeho sestra.
11 Her child goes to school. Její dítě chodí do školy
12 Her mother is married. Její matka je vdaná.
13 Her son is a doctor. Její syn je doktor.
14 Our flat is huge Náš byt je obrovský..
15 Our mom is a widow. Naše maminka je vdova.
16 Our town has changed a lot. Naše město se dost změnilo.
17 Your house will be torn down. Váš dům bude zbořen.
18 Your grandmother has celebrated her birthday Vaše babička oslavila narozeniny.
19 Your town is big Vaše město je veliké.
20 Their home was sold Jejich dům byl prodán. .
21 Their child is little. Jejich dítě je ještě malé.
22 We have to water their garden. Musíme zalít jejich zahradu.
23 That was their father To byl jejich otec.
24 I love my mother. Mám ráda svou matku.
25 I will visit my brother. Navštívím svého bratra.
26 I will take my car. Vezmu svoje auto.
27 Whose bike is that? Čí je to kolo?
28 mine moje
29 yours tvoje
30 his jeho
31 hers její
32 ours naše
33 yours vaše
34 theirs jejich