banner-visit-czech-republic
banner-american-travel-show

Personal Pronouns in their Accusative case

Category: Czech Lessons# EN CZ AUDIO
1 PERSONAL PRONOUNS IN THE ACCUSATIVE CASE Osobní zájmena ve 4. pádě
2 He sees me. Vidí mě.
3 He looks at me Dívá se na mě.
4 He sees you Vidí tě
5 He is looking at you Dívá se na tebe
6 We see him Vidíme ho
7 We are looking at him Díváme se na něj.
8 Do you see her? Vidíte ji?
9 Are you looking at her? Díváte se na ni?
10 I see it. Vidím to.
11 I am looking at it. Dívám se na to.
12 He sees us Vidí nás.
13 He is looking at us Dívá se na nás
14 I see you Vidím vás.
15 I am looking at you Dívám se na vás
16 I see them Vidím je.
17 I am looking at them Dívám se na ně.
18 I see you Vidím tě.
19 Listen to me! Poslouchej mě!
20 I am looking at you Dívám se na tebe. -
21 I am looking forward to seeing him Těším se na něj.