Nouns

Category: Czech Lessons


# EN CZ AUDIO
1 nouns Podstatná jména
2 tea čaj
3 castle zámek
4 table stůl
5 picture obraz
6 sir pán
7 man muž
8 teacher učitel
9 doctor doktor
10 that tea ten čaj
11 that castle ten zámek
12 that man ten muž
13 colleague kolega
14 chairman předseda
15 tourist turista
16 John Honza
17 judge soudce
18 guide průvodce
19 prosecutor žalobce
20 conductor průvodčí
21 woman žena
22 book kniha
23 doctor doktorka
24 teacher učitelka
25 flower květina
26 rose růže
27 blackboard tabule
28 serving porce
29 skin kůže
30 chair židle
31 bed postel
32 bath koupel
33 tram tramvaj
34 song píseň
35 bone kost
36 lady paní
37 town město
38 summer léto
39 window okno
40 car auto
41 movie theater kino
42 dough těsto
43 sea moře
44 sun slunce
45 child dítě
46 chicken kuře
47 egg vejce
48 luck štěstí
49 station nádraží
50 square náměstí