Modal verbs to want, to know, should

Category: Czech Lessons


# EN CZ AUDIO
1 MODAL VERBS TO WANT, TO KNOW, SHOULD Způsobová slovesa chtít, umět, mít něco udělat
2 I want chci
3 You want chceš
4 He/she wants chce
5 We want chceme
6 you want chcete
7 They want chtějí
8 I want some coffee and she wants some tea. Já chci kávu, ona chce čaj.
9 They want to go for a walk Chtějí jít na procházku.
10 Do you want to go on a trip? We do Chcete jet na výlet? Chceme.
11 I do not want to go back to Italy. Nechci se vrátit do Itálie.
12 I know Czech umím česky
13 You know how to play tennis umíš hrát tenis
14 He knows English umí anglicky
15 We know Czech umíme česky
16 You know Czech umíte česky
17 they know Czech umí česky
18 they know Czech umějí česky
19 Peter does not know Czech well Petr neumí dobře česky.
20 I know how to play piano Umím hrát na klavír.
21 You know how to cook. Umíš dobře vařit.
22 Do you know how to play hockey? Umíš hrát hokej?
23 I should/ought to come mám přijít
24 you should come máš příjít
25 He should come má příjít
26 We should come máme přijít
27 You should come máte přijít
28 They should come mají přijít
29 Should I come half an hour sooner? Mám přijít o půl hodiny dříve?
30 You should buy that car. Máš to auto koupit.
31 They should not leave yet. Ještě nemají odjet.
32 I ought to be there for one week Mám tam být na týden.
33 We ought to buy a gift for him. Máme mu koupit dárek.
34 You know how to play tenis Umíš hrát tenis