banner-visit-czech-republic
banner-american-travel-show

Irregular Imperative

Category: Class# EN CZ AUDIO
1 Irregular imperative Nepravidelný rozkazovací způsob
2 be ty buď
3 be Vy buďte!
4 be Buďme!
5 eat ty jez!
6 eat Vy jezte!
7 eat Jezme!
8 have ty měj!
9 have Mějte!
10 have Mějme!
11 answer odpověz!
12 answer Odpovězme!
13 answer Odpovězte!
14 eat up sněz!
15 eat up Snězte!
16 eat up Snězme!
17 stand stůj!
18 stand Stůjte!
19 stand Stůjme!
20 go (on foot) ty jdi!
21 go (on foot) Vy jděte!
22 go (on foot) Jděme!
23 come along pojď!
24 come along Pojďte!
25 come along Pojďme!
26 come Přijď!
27 come Přijďte!
28 come Přijďme!
29 be quiet Buď ticho!
30 Be careful! Look out! Dávej pozor!
31 Have a nice time! Měj se dobře!
32 Do not worry! Nedělej si starosti!
33 Stop it! Nech toho!
34 Give my regards to Peter! Pozdravuj ode mě Petra!
35 Sorry! Promiň!
36 Let him call me! Ať mi zavolá!
37 Let Tomas come! Ať přijde Tomáš!
38 Let them all come! Ať přijdou všichni!
© 2003–2021 by CATV USA. All rights reserved. No part of this text may be reproduced or transmitted. Without written permission of CATV USA.