Future tense of the verb to go

Category: Czech Lessons


# EN CZ AUDIO
1 Future tense of the verb go Budoucí čas slovesa jít a jet
2 I am going Jdu
3 I will go půjdu
4 I will come přijdu
5 I will leave odejdu
6 When will you come? Kdy přijdeš?
7 Will you go there? Půjdeš tam?
8 What time will you leave? V kolik hodin odejdeš?
9 Is anybody else coming? Přijde ještě někdo?
10 Are you leaving already? Ty už jdeš?
11 I am going Jedu
12 I will go Pojedu
13 I will come přijedu
14 I will leave odjedu
15 He will go by car Pojede autem
16 Are you going alone? Pojedeš sám?
17 What time is the train coming? V kolik přijede vlak?
18 Are you leaving today or tomorrow? Odjedeš dnes nebo až zítra?
19 I am going to a concert Jdu na koncert
20 I am going on a trip jedu na výlet
21 for a walk na procházku
22 to the post office na poštu
23 to the train station na nádraží
24 I am going to play tennis Jdu na tenis
25 I am going for a beer jdu na pivo
26 I am going for a coffee jdu na kávu
27 I am going fishing Jdu na ryby
28 I am going to Prague Jedu do Prahy
29 I am going to the movies Jdu do kina
30 I am going to the barber shop Jdu k holiči.
31 I am going to Chicago Jedu do Chicaga
32 What time did he leave? V kolik hodin odešel?

Post Partners

Blank partner logo
Your Name

If you want to become a partner of this post, contact us at the link below.

I want to be a partner