Adjectives in singular

Category: Czech Lessons


# EN CZ AUDIO
1 ADJECTIVES IN SINGULAR Přídavná jména v jednotném čísle
2 old house starý dům
3 young man mladý muž
4 honest gentleman poctivý pán
5 good cake dobrý dort
6 happy end šťastný konec
7 red bloom červený květ
8 large room velký pokoj
9 young woman mladá žena
10 good nature dobrá povaha
11 bad mood špatná nálada
12 dirty floor špinavá podlaha
13 expensive bag drahá taška
14 cheap shoe levná bota
15 new chair nová židle
16 white lamp bílá lampa
17 nice photo krásná fotografie
18 expensive car drahé auto
19 new window nové okno
20 big city velké město
21 small building malé stavení
22 pretty child hezké dítě
23 yellow field žluté pole
24 young girl mladé děvče
25 modern radio moderní rádio
26 modern picture moderní obraz
27 truck nákladní auto
28 perfect vacation perfektní dovolená
29 last piece of cake poslední kus dortu
30 first class první třída

Post Partners

Blank partner logo
Your Name

If you want to become a partner of this post, contact us at the link below.

I want to be a partner