tiskova-zprava-brno

Americká televize natáčela v Brně jeho podzemí

Televizní štáb z USA začal pracovat na dokumentu o brněnském podzemí. Po natáčení ve Vodojemech na Žlutém kopci v Brně tým pokračoval filmováním tzv. podzemního jezera pod Petrovem. Jedná se o zatopené středověké sklepy, které se nacházejí u katedrály sv. Petra a Pavla. Tyto dosud veřejně nepřístupné prostory natáčel TV tým z nafukovacího člunu a pomocí LED svítidel.

“Hlavním posláním našeho televizního a internetového vysílání je rozšiřovat povědomí o ČR. Ukázat a zviditelnit české regiony a zajímavé destinace, mezi které rozhodně patří Brno. Toto druhé největší město České republiky má velmi bohatou historii a památky. Jedna z unikátních atraktivit je právě brněnské podzemí” , uvádí John Honner, ředitel Czech-American TV. “Město Brno je jedním z našich partnerů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme na jejich propagaci v zahraničí”, doplnil.

„Při filmování jsem se snažil zachytit tuto úchvatnou atmosféru, která je součástí historie Brna“, hodnotí Max Jandora, kameraman Czech-American TV. ” Ve filmování budeme pokračovat na jaře 2023, neboť připravujeme celý televizní dokument o zajímavých a veřejnosti přístupných i nepřístupných částech brněnského podzemí”, dodal.

Czech-American TV (CATVUSA) provozuje veřejné a nekomerční vysílání, které sleduje na kabelové televizi přes 3 miliony domácností ve více jak stovce amerických měst. A díky internetovému streamu na www.catvusa.cz a vysílání v anglickém jazyce oslovuje další desítky tisíc diváků z různých koutů světa. Jedinečný vzdělávací pořad o českých a moravských regionech a jejich kulturním dědictví vysílá Czech-American TV každý týden na území USA nepřetržitě již 20 let.

Dnes se o produkci televizních pořadů stará více než čtyřiceti členný tým dobrovolníků, odborníků z Ameriky i z ČR. Jim jsou nápomocni studenti ze ZČU v Plzni, Univerzity Hradec Králové, Slezské univerzity v Opavě, ČVUT v Praze, umělecké školy v Uherském Hradišti nebo v Ostravě. Na tomto mezinárodním televizním a neziskovém projektu se podílejí rovněž studenti ze dvou gymnázií a gastromické školy ve Zlíně, a nedávno se do projektu zapojili také studenti žurnalistiky z univerzity Palackého v Olomouci.

Czech-American TV získala v uplynulých 20-ti letech již celou řadu ocenění v USA a v České republice. Například za dlouholetou spolupráci na propagaci českých a moravských regionů v zahraničí, ale také i od města Brna.

John Honner, zakladatel Czech-American TV, je americký producent českého původu, který se rozhodl v roce 2003 zviditelnit Českou republiku na televizních obrazovkách v zámoří. Inspirován obdobným televizním pořadem v Rakousku (Hallo Austria, hallo Vienna), vysílaném v 80. a 90. letech na rakouské televizi, se jeho záměr vysílat o jeho rodné zemi podařilo zrealizovat. A díky profesionálnímu televiznímu týmu a úzké spolupráci s českými regiony a školami také dále rozvíjet.

Na webových stránkách www.catvusa.com najdete informace o televizním vysílání a dalších vzdělávacích projektech Czech-American TV včetně archivu záznamů odvysílaných pořadů (Broadcasts).

 

Kontakt pro média:

Simona Rozehnalová

PR Manager Czech-American TV

www.catvusa.com

email: catvusa@gmail.com

Tel. v ČR: +420 737 044 680

 

Czech-American TV je americká nekomerční televizní společnost, která vyrábí a vysílá vzdělávací pořady o České republice a jejích regionech. Založena v roce 2003 v USA.

Ilustrační foto je níže volně ke stažení s pomocí pravého kliku myši

 

catvusa.com

czechamericantv