Tisková zpráva

Českou republiku propaguje Czech-American TV v zahraničí už 18 let

Czech-American TV (CATVUSA) provozuje veřejné a nekomerční vysílání, které sleduje na kabelové televizi více než 2,5 milionu domácností v šedesáti amerických městech. A díky internetovému streamu a vysílání v anglickém jazyce oslovuje další desítky tisíc diváků z různých koutů světa. Jedinečný pořad o českých a moravských regionech a jejich kulturním dědictví vysílá Czech-American TV každý týden na území USA již od roku 2003.

Dnes se o produkci televizních pořadů stará více než čtyřiceti členný tým dobrovolníků, odborníků z Ameriky i z ČR. Jim jsou nápomocni studenti z Univerzity Hradec Králové, ZČU v Plzni, Slezské univerzity v Opavě, ČVUT v Praze, s uměleckou školou v Uherském Hradišti, v Ostravě a v Karlových Varech, ale také studenti dvou gymnázií ve Zlíně.

Vysílání vznikají především ve spolupráci s českými krajskými úřady. Czech-American TV získala již celou řadu ocenění v USA a v České republice. Např. za dlouholetou spolupráci na propagaci regionů v zahraničí Plzeňského, Moravskoslezského, Zlínského, Královéhradeckého nebo Karlovarského kraje, a města Kutná Hora, Brna nebo Mikroregionu Slovácko.

„Hlavním posláním našeho televizního a internetového vysílání, je rozšiřovat povědomí o ČR, ukázat a zviditelnit české regiony a destinace, a přiblížit české kulturní dědictví. Toto veřejné vysílání má formu pravidelných vzdělávacích pořadů. Celý program televize, přispívá k vnímání České republiky, jako velmi zajímavé a bezpečné turistické destinace“, uvádí John Honner, ředitel Czech-American TV.

„Američtí diváci mají naše pořady stále více v oblibě. Jejich skvělé ohlasy nám to potvrzují. Někteří nám své nadšení sdělují přímo po telefonu. Někteří z nich se také dotazují na podrobnější informace k odvysílaným pořadům. Jsou mezi nimi i ti, kteří plánují návštěvu České republiky a prezentovaných regionů“, hodnotí Simona Rozehnalová, manažerka produkce Czech-American TV.

„Mimo televizní pořady pracujeme na celé řadě dalších vzdělávacích projektů, které jsou součástí našeho webového portálu. Například společně s fakultou aplikovaných věd na ZČU jsme vyvinuli a stále vylepšujeme nástroje, které pomáhají lidem v zahraničí vyhledávat své předky a příbuzné v České republice. Nebo s fakultou informačních technologií na ČVUT pracujeme na webovém audio-přehrávači, který přináší informace o České republice a její kultuře“, dodává Jakub Veselý, PR manažer Czech-American TV.

John Honner, zakladatel Czech-American TV, je americký producent českého původu, který se rozhodl v roce 2003 zviditelnit Českou republiku na televizních obrazovkách v zámoří. Inspirován obdobným televizním pořadem v Rakousku, vysílaném v 80. a 90. letech na rakouské televizi, se jeho záměr vysílat o jeho rodné zemi podařilo zrealizovat. A díky profesionálnímu televiznímu týmu a úzké spolupráci s českými regiony a školami také dále rozvíjet.

Na webových stránkách www.catvusa.com najdete informace o televizním vysílání a dalších vzdělávacích projektech Czech-American TV včetně archivu záznamů odvysílaných pořadů (Broadcasts).

 

Kontakt pro média:

Jakub Veselý

PR Manager

Czech-American TV

www.catvusa.com

email: teamcatvusa@gmail.com

 

Czech-American TV je americká nekomerční televizní společnost, která vyrábí a vysílá vzdělávací pořady o České republice a jejích regionech. Založena v roce 2003 v USA.

 

catvusa.com

czechamericantv

 

© 2003–2021 by CATV USA. All rights reserved. No part of this text may be reproduced or transmitted. Without written permission of CATV USA.