Verbs of motion

Category: Czech Lessons


# EN CZ AUDIO
1 VERBS OF MOTION Slovesa pohybu
2 to run Běhat
3 to run běžet
4 to walk on foot Chodit
5 to walk on foot jít
6 to go by car jezdit
7 to go by car jet
8 to fly Létat
9 to fly letět
10 to carry Nosit
11 to carry nést
12 to lead, take Vodit
13 to lead, take vést
14 To carry by vehicle Vozit
15 To carry by vehicle vézt
16 I usually run on Sundays. Běhám každou neděli
17 I go for a walk every day. Každý den chodím na procházku.
18 I go to work by car. Jezdím do práce autem
19 I fly with Lufthansa on regular basis. Pravidelně létám s Lufthansou.
20 I have been wearing these pants for years. Nosím tyto kalhoty už léta
21 Where does this road go? Kam vede tahle cesta?
22 I take my grandma to the doctor every week. Každý týden vozím babičku k lékaři.
23 Where are you running? Kam běžíš?
24 Are you going to the movies? Jdeš do kina?
25 Are you going home already? Jedeš už domů?
26 Will you fly to London on Friday? Letíš v pátek do Londýna?
27 When will you take that clothes away? Kdy odneseš to prádlo?
28 Where are you taking your sister? Kam vedeš svou sestru?
29 When will you bring that bike? Kdy přivezeš to kolo?
30 I will walk budu chodit
31 you will fly budeš létat
32 he will carry bude nosit
33 we will run budeme běhat
34 we will go budeme jezdit
35 we will take budeme vodit
36 I will walk půjdu
37 you will fly poletíš
38 he will carry ponese
39 we will run poběžíme
40 we will go pojedeme
41 they will take povezou

Post Partners

Blank partner logo
Your Name

If you want to become a partner of this post, contact us at the link below.

I want to be a partner